Jesteś tutaj:

Organizacja Instytutu

Drukuj

Jednostki Organizacyjne Instytutu

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Zakład Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza Zakład Akustyki Środowiska Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka Zakład Metod Oceny i Monitoringu Wód Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu Ośrodek Zrównoważonego...

więcej »

Historia

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy powołany został Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w dniu 1 kwietnia 1986 roku. W zasadzie było to reaktywowanie działalności Instytutu, który utworzono w 1973 roku, a w następnym roku wraz z trzema innymi instytutami: Gospodarki Komunalnej, Urbanistyki i Architektury oraz Gospodarki Mieszkaniowej...

więcej »

Zakres działalności

    Instytut działa w następujących polach: Opracowywanie podstaw strategii i polityki ekologicznej Polski i uczestniczenie w opracowaniach międzynarodowych Kompleksowe badania środowiska, zwłaszcza procesów i skutków jego degradacji ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przemysłowej degradacji, Ochrona atmosfery przed zanieczyszczeniem, Ochrona...

więcej »

Dyrekcja

IOŚ-PIBnumer telefonunumer wewnętrznye-maile 1 Dyrektor: dr inż. Krystian Szczepański tel.: 22 37 50 525fax: 22 37 50 501 525 krystian.szczepanski(at)ios.gov.pl 2 Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych: mgr Marek Rembisz tel.: 22 37 50 525        22 37 50 569fax: 22 37 50 501 525 marek.rembisz(at)ios.gov.pl 3 Z-ca...

więcej »

Uprawnienia Instytutu

Instytut posiada następujące uprawnienia: do udzielania aprobat technicznych w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich...

więcej »

Nagrody

W 2015 r. wynalazek BAG – oczyszcza środowisko opracowany przez zespół autorski w składzie: Barbara Gworek, Justyna Wrzosek – Jakubowska, Jerzy Polaczek, otrzymał złoty medal na Targach Innowacji Salon Wynalazków ARCHIMEDES w Moskwie (2 – 5 kwietnia). Rada Główna Instytutów Badawczych w 2015 r. przyznała Instytutowi Dyplom uznania za zdobycie złotego...

więcej »