Jesteś tutaj:

Bazy Danych

Drukuj

Baza danych o uczestnikach systemu handlu uprawnieniami do emisji

Baza danych o uczestnikach systemu handlu uprawnieniami do emisji zawiera informacje o instalacjach i operatorach statków powietrznych objętych systemem handlu uprawnieniami w Polsce, w szczególności dotyczące ich wielkości emisji, zużytych paliw, poziomów działalności, a także inne informacje bezpośrednio powiązane z koniecznością określenia przydziału...

więcej »

Krajowa baza

Krajowa baza jest systemem informatycznym, zawierającym zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji o lokalizacjach instalacji i źródeł, z których są wprowadzane do powietrza substancje, a także o ich parametrach, wielkościach emisji, wielkościach produkcji, wielkości wsadu paliwowego i surowcowego. Dzięki temu...

więcej »

Obszary Chronione

Zasób informacyjny Bazy danych IOŚ-PIB „Obszary chronione w Polsce". Baza danych „Obszary chronione w Polsce” jest projektem prowadzonym w Zakładzie Ochrony Przyrody i Krajobrazu w IOŚ-PIB od 1998r.  W wyniku wieloletnich prac powstało nowoczesne i jednocześnie przyjazne dla użytkownika narzędzie, służące do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania...

więcej »