Jesteś tutaj:

Akredytacja - system jakości

Drukuj

AKREDYTACJA

 

Zapewnienie jakości w procesie badawczym realizowanym w Zakładach Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym jest strategicznym celem i zamierzeniem perspektywicznym najwyższego Kierownictwa Instytutu.

Systemy Zarządzania Jakością

 

PN-EN ISO/IEC 17025ab336

ab337
tel./fax: 0-prefix-22 833-30-53
e-mail:bn@ios.edu.pl
Kierownik Stacji: mgr inż. Krzysztof Skotak
Kierownik ds. Jakości: dr inż. Anna Degórska
Zastępca Kierownika Stacji: mgr inż. Zdzisław Prządka

Certyfikat Akredytacji Labotatorium Badawczego nr AB 337, zakres akredytacji

ab338
01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4
tel: 832-39-66
fax: 833-69-28
e-mail: bh@ios.edu.pl
Kierownik Zakładu: mgr inż Patrycja Chacińska
Kierownik ds. Jakości: mgr inż. Anna Taras

Certyfikat Akredytacji Labotatorium Badawczego nr AB 338, zakres akredytacji


ISO 9001 


ZAKŁAD CHEMII ŚRODOWISKA I OCENY RYZYKA
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11d
tel. 22 37 50 503,
e-mail: bi@ios.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Gworek


Ceryfikat Zakładu Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka ISO 9001


PN-EN ISO/IEC 17020

 

 

 

ak020

ZAKŁAD WERYFIKACJI TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH
01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4
tel. 22 37 50 557
e-mail: etv@ios.edu.pl
Kierownik: mgr inż. Bartosz Malowaniec

Certyfikaty Zakładu Weryfikacj Technologii Środowiskowych AK020, zakres akredytacji

 

 

 

Dobra Praktyka LaboratoryjnaZakład Ekotoksykologii po inspekcjach przeprowadzonych przez Biuro do spraw Substancji Chemicznych uzyskał w 2015 r. certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (certyfikat nr 7/2015/ DPL) w zakresie badań toksyczności środowiskowej w odniesieniu do organizmów wodnych i lądowych. Wyniki badań przeprowadzanych przez Zakład Ekotoksykologii są uznawane na całym świecie m.in. w procesach rejestracji substancji chemicznych (REACH), środków ochrony roślin, leków itp.


ZAKŁAD EKOTOKSYKOLOGII
01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4
tel. 22 833 56 75,
fax: 22 833 56 75
e-mail: ekotoksykologia@ios.edu.pl
Zarządzający Jednostką Badawczą: dr inż. Radosław Kalinowski
Zapewnienie Jakości: mgr inż. Beata Tomczyk


Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 7/2015/DPL

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU

Tagi: akredytacja